För den nya länkade klockan, följ dessa instruktioner.

Lyft upp låset med en kniv eller liknande.

Justera till önskad storlek ved att glida låset. Lägg märke till de små skårorna på baksidan av armbandet.

Tryck ned för att låsa i det önskade läget.